Gitaarles Tholen - Spelenderwijs gitaarspelen
 
Gitaarles Tholen
 

Privéles onder 21jaar  30 min: 55,- per 4 lessen (13,75 per les)
Privéles 21jaar en ouder: 30 min per 4 lessen incl BTW 66,55( per les 16,64)
*Over de privéles 21 jaar en ouder dient 21% btw betaald te worden*
Privéles 30 min : akoestische gitaar 22,50 per les 2 personen
Privéles 30 min:  17,50 per les samen lessen met ouder(aanbevolen jonge kinderen)
Privéles akoestische gitaar tot 21 jaar :45 min  85,- per 4 lessen (21,25 per les)
Privéles akoestische gitaar 21 en ouder 45 min incl btw : 102,85 per 4 lessen
Privéles  elektrische gitaar 30 min 17,50 per les   45 min 25 euro.
Het lesgeld dient 4 lessen vooruitbetaald te worden.
*Kinderen jonger dan 9 jaar kunnen alleen les krijgen als de ouder mee doet, deze kan zijn kind dan tussentijds corrigeren, ervaring heeft bewezen dat dit het beste werkt.*
 
Stopzetten van de lessen
 
Wanneer u de lessen niet langer wilt volgen, dan kunt u stoppen na een blok van 4 lessen.
 
Afmelden
 
Bent u eenmalig verhindert om een les te volgen, dan kunt u dit melden op tel.no
06-45077241 of 0166-603841.
Wij wijzen u erop dat u deze les gewoon door moet betalen, wel is het mogelijk in overleg dezelfde week de les in te halen.
 
Bij langdurige verhindering worden alle lessen verschoven.
 
Vakantie
-Herfstvakantie: 
- Kerstvakantie: week 52 en 53
- Krokusvakantie: 
- 2 e Paasdag: 
- Meivakantie: week 18 (hemelvaart valt in vakantie)
- Pinksteren : 
- Zomervakantie : in overleg, vaste zomervakantie juli -eind Augustus
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint